My Strength

what do you like about this blog?

Friday, February 20, 2009

GANGA

GANGAbhuu: vistaar hai apaar, prajaa dono.n paarkare haahaakaar niHshabd sadaa o ga.ngaa tum o ga.ngaa bahatii ho kyo.nvistaar hai apaar, prajaa dono.n paarkare haahaakaar niHshabd sadaa o ga.ngaa tum ga.ngaa bahatii ho kyo.nnaitikataa naShT huiimaanavataa bhraShT huiinirlajj bhaav se bahatii ho kyo.nitihaas kii pukaar kare hu.nkaaro ga.ngaa kii dhaar nirbal jan kosabal sa.ngraamii samagro gaamiibanaatii nahii.n ho kyo.nvistaar hai apaar prajaa dono.n paarkare haahaakaar niHshabd sadaa o ga.ngaa tum o ga.ngaa bahatii ho kyo.n anapa.Dh jan akSharahiin anagin jan khaadya vihiinnetra vihiin dekh maun ho kyo.nitihaas kii pukaar kare hu.nkaaro ga.ngaa kii dhaar nirbal jan kosabal sa.ngraamii samagro gaamiibanaatii nahii.n ho kyo.nvistaar hai apaarprajaa dono.n paarkare haahaakaar niHshabd sadaa o ga.ngaa tum ga.ngaa bahatii ho kyo.nvyakti rahe vyakti ke.ndrit sakal samaaj vyaktitva rahitniShpraaN samaaj ko to.Datii na kyo.nitihaas kii pukaar kare hu.nkaaro ga.ngaa kii dhaar nirbal jan kosabal sa.ngraamii samagro gaamiibanaatii nahii.n ho kyo.nvistaar hai apaarprajaa dono.n paarkare haahaakaar niHshabd sadaa o ga.ngaa tum ga.ngaa bahatii ho kyo.nshrutasvinii kyo.n na rahii.n tum nishchaychetan nahii.n praaNo.n me.n preraNaa detii na kyo.nunmad avanii kurukShetra baniiga.nge jananii nav bhaarat me.nbhiiShmaruupii sutasamar jayiijanatii nahii.n ho kyo.nvistaar hai apaarprajaa dono.n paarkare haahaakaar niHshabd sadaa o ga.ngaa tum ga.ngaa bahatii ho kyo.nvistaar hai apaarprajaa dono.n paarkare haahaakaar niHshabd sadaa o ga.ngaa tum ga.ngaa bahatii ho kyo.nvistaar hai apaarprajaa dono.n paarkare haahaakaar niHshabd sadaa o ga.ngaa tum ga.ngaa tum ga.ngaa tum o ga.ngaa tum o ga.ngaa tumga.ngaa bahatii ho kyo.nga.ngaa bahatii ho kyo.

No comments: