My Strength

what do you like about this blog?

Wednesday, May 11, 2016

സെൽഫിയും എഴുത്തച്ഛനും (selfie and Ezhuthachan)

ഈ ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ വന്നു:

"ചക്ഷു ശ്രവണ ഗളസ്ത്ഥമാം ദർദുരം ഭക്ഷണത്തിന്നപേക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ...."

                                       -- സന്തോഷ്‌ കാന 

No comments: